!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stockholms Segelklubb

Styrelse och kontakter

Klubbens styrelse består av 9 ledamöter. Förutom ordförande, sekreterare och kassör innehåller styrelsen de ansvariga för de olika kommittéerna som finns i klubben. De är eskaderchef, varvschef, hamnchef, klubbholmschef, juniorledare samt klubbmästare. Styrelsen förvaltar driften av klubben och är beslutande organ mellan de två allmänna möten, som hålls varje år. Höstmötet hålls i november och årsmötet i februari.

 

Klubbhusvakt Om du vill komma i kontakt med klubbhusvakten kan du skicka ett mail på denna länk.
Hamnen

Om du vill komma i kontakt med hamnkommittén kan du skicka ett mail på denna länk.
Mer information om hamnkommittén
Kontakter i hamnkommittén

Segla Frågor och funderingar om seglingar i och omkring SSK kan du skicka till seglingskommitten.
Mer information om seglingskommittén
Kontakter i seglingskommittén
Juniorer

Skicka ett mail till juniorkommittén om du undrar något om juniorverksamheten.
Mer information om juniorkommittén
Kontakter i juniorkommittén

Varvet Skicka ett mail till varvet om du undrar något om sjösättningar, upptagningar eller något annat som har med varvet att göra.
Mer information om varvskommittén
Kontakter i varvskommittén
Kassör Skicka ett mail om du undrar något om fakturor, betaldatum m.m.
Holmar & Hus Skicka ett mail till Holmar&Hus om du har några frågor rörande klubbens holmar och hus. Hör gärna av dig om du har synpunkter på förbättringar, saker som behöver åtgärdas eller andra tips.
Mer information om holmar och hus kommittén
Kontakter i holmar och hus kommittén
Bladet Vill du komma i kontakt med redaktionen för bladet kan du skicka ett mail på denna länk.
Fester Vill du komma i kontakt med festkomitten kan du skicka ett mail på denna länk.
Mer information om festkommittén
Kontakter i festkommittén
Info Övriga frågor om SSK.
Miljö Kontakta klubbens miljögrupp.
Webbmaster Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll och utseende på SSKs webplats, kontakta webbmastern.
Ordförande Vill du komma i kontakt med ordförande kan du skicka ett mail på denna länk.
Sekreteraren Vill du komma i kontakt med sekreteraren kan du skicka ett mail på denna länk.

 

 


Sekreteraren är ansvarig för denna sida

Denna sida är öppen för alla

Uppdaterad 2018-10-31

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion