!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stockholms Segelklubb

Kappseglingar och Seglingskommittén

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens seglingsverksamhet leds av eskaderchefen med kommitté. Deras uppgift är att arrangera SSKs interna och eventuella öppna kappseglingar. Tidpunkten för seglingarna publiceras i SSK-bladet, på hemsidan, i SSK-kalendern samt även på anslag i Fredhällshamnen.

Seglingssäsongen startar normalt redan första eller andra veckan i maj med kvällseglingar.

Kvällseglingar, KM 1:

Kvällsseglingarna är en tävling både för nybörjare och rutinerade seglare. Detta är ett ypperligt tillfälle att träna dig och dina gastar. Oavsett vilken nivå man ligger på finns alltid något att lära.

Vanligtvis seglas vid varje tillfälle två seglingar på bana utanför Fredhällshamnen. Efter seglingarna serveras smörgåsar, kaffe och öl till självkostnadspris i Sigridsberg där även kvällens resultat presenteras. Dessa seglingar hålls normalt fyra onsdagar på våren och fyra på hösten. Sammanräknade resultatet från alla delseglingar ingår som del i det totala klubbmästerskapet.

Essinge Runt, KM 2:

Denna segling är en kappsegling runt Stora Essingen. Beroende på vindriktning seglas den medsols eller motsols. Start och mål utanför Fredhällshamnen. Efter seglingen hålls vårPUB antingen vid röda bodarna i hamnen eller vid sämre väderlek i Sigridsberg

Nationaldagsregattan, KM 3:

Seglingen introducerades 2007 efter att svenska flaggans dag blivit helgdag (nationaldagen). Start och mål vid Fredhällshamnen. Banan sträcker sig in på Riddarfjärden och tillbaka till Fredhällshamnen. Efter målgång avnjuts grillade hamburgare/korv med dryck i Fredhällshamnen. I samband med detta hålls ”Öppen Ruff” d.v.s. medlemmar besöker varandras båtar för snack och tips.

Löknäs Cup, KM 4:

Löknäs Cup-deltagare fikar

Den enda SSK-seglingen i saltsjön. Går numera av stapeln en lördag i augusti innan kvällsseglingarna dragit igång för hösten. Bryggplats för deltagare ordnas i Löknäsviken för de som inte har plats i där. Skepparmötet sker i Löknäshamnen. Gemensam start söder om Grinda med målgång vid SSKs klubbholme V:a Delsholmen. Dagen avslutas med att vi intar medhavd middag.

Frog Race (paketsegling till Röskär)

Samling

Denna familjevänliga tävling seglas enligt omvänt SRS, dvs. långsammaste båt startar först och snabbaste sist. Starten går vid Fredhäll och målet är vid Röskär, där kvällen brukar sluta med trevligt samkväm. Seglingen ingår inte i Klubbmästerskapet. Startavgiften är ett paket med hemligt innehåll till ett värde av upp till 100 kr. Efter gemensam middag på verandan (tag med egen mat) sker prisutdelning av paketen.

Avslutningsseglingen KM 5

Seglingssäsongen avlutas i september med en distanssegling som startar vid Solviks brygga i Ålsten och vänder hem till Fredhällshamnen i höjd med Röskär. Beroende på vindstyrka kan alternativ sträckning bli aktuell. Efter seglingen ordnar festkommittén med något värmande att äta i Sigridsberg, då också seglingsresultatet meddelas.

Klubbmästerskapet KM

De fem seglingarna Kvällseglingarna, Essinge Runt, Nationaldagsregattan, Löknäs Cup samt Avslutningsseglingen ingår i Klubbmästerskapet. En segling får räknas bort dock inte resultatet från kvällseglingarna.

 

Julkort 2015

 

Uppdaterad 2018-11-07

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion