!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stockholms Segelklubb

Instruktioner och stadgar

Stadgar

Klubbens stadgar inleds med följande paragraf:

Stockholms Segel Klubb, stiftad den 25 augusti 1901, har till ändamål:

  • att uppmuntra konsten att bygga, rigga och manövrera segelbåtar
  • att höja intresset för segelsporten, exempelvis genom kappsegling
  • att i övrigt verka för god sjösport

I tillägg till detta skall klubben verka för att:

  • främja gemenskapen genom trivsel och tolerans i all klubbverksamhet.
  • förvalta klubbens tillgångar och verka för en god och sund ekonomi
  • bidra till ökat intresse för båtlivet bland barn och ungdomar genom juniorverksamhet
  • arbeta för en god miljö och ren natur inom båtlivet

För att uppnå bl.a. dessa mål krävs att alla medlemmar är aktiva och stödjer klubben på allehanda sätt, deltar i möten, klubbseglingar och övriga aktiviteter. Klubben har hittills, till skillnad från de flesta övriga Stockholmsklubbar, lyckats undgå att bli en parkeringsplats för båtar beroende på att medlemmarna lagt ned mycket ideellt arbete i klubben. Det är tack vare medlemmarnas arbete vi idag inte bara har relativt låga kostnader, utan även har en hög grad av "social samvaro" t.ex. i samband med sjösättning/upptagning, arbetsplikter, segeltävlingar, fester etc.

Klubben uppmanar till försiktighet och omtanke om klubbens tillgångar, anläggningar och medlemmar.

Stadgarna hittar du här

Varvsbestämmelser

För att verksamheten på varvet ska flyta på säkert och bra har vi kommit överens om enkla regler hur man ska göra på varvet och även stötta och ta hand om sin båt m.m..

Varvsbestämmelserna hittar du i stadgarna, från sidan 8.

Hamnbestämmelser

I våra hamnar behöver vi också ordning och säkerhet för att alla ska trivas och båtarna må bra.

Hamnbestämmelserna hittar du i stadgarna, från sidan 11.

 


Ordförande är ansvarig för denna sida

Denna sida är öppen för alla

Uppdaterad 2018-10-16

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion