!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stockholms Segelklubb

Bottenfärg

Från 2020 blir det förbjudet att ha biocidhaltiga bottenfärger på båtar i Mälaren och andra insjöar.

Förbudet har kommit till för att värna den känsliga marina miljön och vårt dricksvatten. För Bottniska viken och insjöar, inklusive Mälaren, kommer inga biocidhaltiga båtbottenfärger att tillåtas. Biocider är ämnen som kan döda levande organismer.

Sjösättningsförbud

Båtar som har för höga halter av biocider (t.ex. koppar, zink, bly och tenn) i sin bottenfärg kan få sjösättningsförbud när totalförbudet mot giftig båtbottenfärg träder i kraft 2020.

Miljöförvaltningen i Stockholm verkar för att sprida information och kontrollera användning och hantering av giftiga kemikalier som uppkommer i samband med båtlivet. Förvaltningen eftersträvar att alla båtklubbar ska verka för att fasa ut medlemmars användning av biocidfärger och istället övergå till att använda andra alternativa metoder.

Ansvar

Ansvaret för uppföljning av färganvändning anses ligga på varje klubb. Klubben har alltså ansvaret för sina medlemmars färganvändning.

Efter att totalförbudet mot biocidhaltiga bottenfärger träder i kraft år 2020 kan SSK bötfällas om vi skulle sjösätta en båt med förbjuden färg. Den enskilda medlemmen betalar i alla sådana fall alla SSK:s kostnader, till exempel sommarplats på land, besiktningar, böter etc. Vi kommer att debitera klubbmedlemmar som bryter mot förbudet våra vanliga avgifter plus de bötesbelopp och andra avgifter som staden debiterar klubben. De extra kostnaderna kommer alltså inte att bäras gemensamt av klubbmedlemmarna utan drabba den medlem som förorsakat dem.

Klubben kan belägga båtar med sjösättningsförbud för att undvika böter och för att skydda miljön.

En båt med sjösättningsförbud p.g.a. biocidhaltig bottenfärg ska efter sanering besiktigas innan sjösättning kan bli aktuell.

Mer information

Mer information om reglerna om båtbottenfärg hittar du på Transportstyrelsens webbplats https://www.transportstyrelsen.se/ sök på ”regler om båtbottenfärg” eller bara ”bottenfärg”.


Ordförande är ansvarig för denna sida

Denna sida är öppen för alla

Uppdaterad 2019-02-09

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion